Skip to main content

Bugi Bosch Platinum FR7DPP30X công nghệ Đức

124.000 VNĐ

124.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 01639.234.435
Manufacture Bosch

Bugi Bosch Platinum FR7DPP30X là loại bugi với điện cực trung tâm bằng Platinum chế tạo theo công nghệ cao cấp làm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu và có tuổi thọ cao hơn so với những loại bugi thông thường.