Skip to main content

Bugi Bosch Super Plus giác 16 chân bằng có trở FR 7 DC+

146.000 VNĐ

146.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 01639.234.435
Manufacture Bosch

Bugi Bosch Super Plus giác 16 chân bằng có trở FR 7 DC+ là sản phẩm vượt trên yêu cầu của các hãng sản xuất ô tô (OEM), Độ tin cậy cao, tăng tính chống ăn mòn bugi giúp tuổi thọ kéo dài 50%