Skip to main content

Chìa khóa (remote)

  • Thẻ đỗ xe ô tô (Vàng)

    120.000 VNĐ
    Thẻ đỗ xe ô tô (Vàng) Thẻ đỗ xe ô tô (Vàng) là loại thẻ ghi số điện thoại cho các chủ xe ô tô để gắn trong xe phục vụ mục đích liên lạc từ người khác khi cần. Thẻ đỗ xe là giải pháp cho chủ xe khi cần đỗ xe gấp ở các khu vực lạ, gây cản trở cho người khác. Việc treo b...