Skip to main content

Dây curoa Bosch 4PK985

174.000 VNĐ

174.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 01639.234.435
Manufacture Bosch

Dây curoa Bosch 4PK985 được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, đáp ứng đúng các quy chuẩn quốc tế về loại dây, cấu tạo dây, kích thước