Skip to main content

Dây curoa Bosch 5PK865

198.000 VNĐ

198.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 01639.234.435
Manufacture Bosch

Dây curoa Bosch 5PK865 được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, đáp ứng đúng các quy chuẩn quốc tế về loại dây, cấu tạo dây, kích thước…