Skip to main content

Dây curoa Optibelt RBK 4PK 910

162.000 VNĐ

162.000 VNĐ

Add to cart
Hotline: 01639.234.435
Manufacture Optibelt

Dây curoa Optibelt RBK 4PK 910 được sản xuất từ các vật liệu chất lượng cao, đáp ứng đúng các quy chuẩn quốc tế về loại dây, cấu tạo dây, kích thướ